بررسی عوامل موثر سازمانی مدیریت درکاهش حوادث ناشی ازکار در کارگاهها

  • ۰
images7-150x150

بررسی عوامل موثر سازمانی مدیریت درکاهش حوادث ناشی ازکار در کارگاهها

75541032

بررسی عوامل موثر سازمانی مدیریت درکاهش حوادث ناشی ازکار در کارگاهها

چکیده:

یکی از ملاحظات مهم وروبه رشد سازمانی، بهداشت وایمنی کارکنان است. حوادث در محیط کار هرسال باعث مرگ واز کار افتادگی گروه کثیری از کارکنان می شود لذا، کارفرمایان بطور جدی توجه ومنابع سازمانی خودرا معطوف به این مهم کرده اند. ابعاد اقتصادی یک حادثه شامل هزینه های مستقیم (وقفه در کار، انتقال مصدوم به مرکز درمانی، هزینه غرامت ها و…) و هزینه های غیرمستقیم (وقفه در کار سایرین، هزینه ناشی از افت کمی و کیفی محصول، آموزش و آماده سازی فرد جدید…) است. این مطالعه در طی سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارگاههای متوسط که تحت پوشش اداره کل کارواموراجتماعی استان مازندران است و ۵۵۰ کارگاه می باشد. حجم نمونه تحقیق براساس جدول مورگان ، ۲۲۶ کارگاه می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه در زمینه وضعیت کارگاهها جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری spss تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد درمورد فرضیه اول ، نحوه جذب نیروی انسانی، درسطح اطمینان ۹۹درصد رابطه معنی داری بین متغیرهای نحوه جذب وضریب تکرار حادثه وجود دارد. درمورد فرضیه دوم متغییرهای آموزش نیروی انسانی درسطح اطمینان ۹۹درصد رابطه معنی داری با ضریب تکرار حادثه دارا می باشند . در مورد فرضیه سوم مطالعات حاکی از وجود همبستگی بالا بین متغیرهای رعایت اصول حفاظت فنی با ضریب تکرار حادثه می باشد. در مورد فرضیه چهارم آزمون کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن هر دو وجود رابطه معنی دار بین عوامل مدیریتی با ضریب تکرار حادثه را تائید می کنند.

 

گروه ۱۲۳ پروژه افتخار دارد که میزبان علمی شما دانشجویان و محققین دانشگاهی می باشد.
مقاله حاضر در زمینه موضوع می باشد که می توانید این فایل را در قالب فرمت word از منوی پرداخت زیر دانلود نمایید و در زمینه مورد مطالعه خود حداکثر بهره را داشته باشید.از این مقاله میتوانید در تکمیل پایان نامه و پروپزال و همچنین به عنوان کنفرانس و مقاله کلاسی و پاورپوینت نیز استفاده نمایید.
گروه ما سعی در رشد و تعالی نظام آموزش عالی دارد و از این رو کلیه مطالب که توسط محققین ما تنظیم شده اند را با قیمت نازل و کمتر از سایتهای دیگر قرار داده است.
همچنین در زمینه کلیه رشته ها و موضوعات مقالات متعددی می باشد که می توانید به راحتی آنرا در اختیار داشته باشید.
یک دو سه پروژه حامی دانشجویان و محققین گرامی.
با ما همراه باشید.
برای دانلود ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. فایل این مقاله به ایمیل شما ارسال میگردد.

شما میتوانید سفارش پروژه دانشجویی ذیل را به ما بسپارید. ما با داشتن مجریان متخصص در رشته های گوناگون زمینه کمک به شما را فراهم نمودیم. برای اطلاعات بیشتر بر روی همان کلمات کلیک نمایید.
سفارش پروژه شامل :

سفارش پروپوزال

انجام پایان نامه

سفارش پاورپوینت دانشجویی

سفارش سفارش تحقیق دانشجویی در کلیه رشته ها

استخراج داده و اطلاعات شرکت ها از سازمان بورس

سفارش انجام تحلیل آماری لیزرل

سفارش انجام تحلیل آماری spss

سفارش انجام مقاله دانشجویی

چاپ مقالات

انجام پروژه متلب و دیگر تحلیل های آماری از قبیل آموس(amos), ایویوز و برون سپاری پروژه های دانشجویی دیگر از قبیل ترجمه انگلیسی و فارسی .

۱۲۳پروژه


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت