بررسی مسائل اقتصادی بازاریابی مرکبات(پرتقال…)

  • ۰
75541032-300x150

بررسی مسائل اقتصادی بازاریابی مرکبات(پرتقال…)

بررسی مسائل اقتصادی بازاریابی مرکبات(پرتقال…)

مقدمه:

مرکبات بالاترین سهم در سطح زیرکشت و تولید محصولات باغی را داشته به طوری که این محصولات در سطحی برابر با ۵۷۶۰۰ هکتار کشت شده وتولیدی افزون بر۲۳/۱ میلیون تن دارند و به ترتیب ۵/۲۱ درصد سطح و ۲۹ درصد از تولید کشوررا به خود اختصاص می دهند .مرکبات از مهمترین گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری است که دارای سابقه دیرینه کشت در استان فارس می باشد و این استان با توجه به شرایط آب وهوایی مناسب از استانهای عمده تولیدکننده انواع مرکبات در سطح کشور می باشد.

بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی و میوه ها در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است،از بین محصولات باغی، مرکبات و از بین مرکبات، پرتقال دارای بیشترین حجم تولید هستند. در این بخش از کشاورزی سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی مصرف کننده پایین بوده و در بازاریابی آن نارسایی وجود دارد.
یک نظام بازاریابی ناکارا موجب افزایش ضایعات و زیان به تولیدکنندگان ومصرف کنندگان خواهد شد. در مقابل کارایی در بازاریابی محصولات کشاورزی بستری برای رشد اقتصادی بخش کشاورزی خواهد شد و لذا یک نظام بازاریابی کارا و اصلاح ساختار بازار موجب کاهش ضایعات و هزینه بازاریابی شده وقیمت فروش تولیدکننده هم کاهش می یابد(نجفی وکاظم نژاد۱۳۸۳).
تولید مرکبات از قابلیتهای اقتصادی قابل توجهی برخوردار می باشد. در تولید اینگونه محصولات نسبت به بخشهای مختلف صنعت نیازمند سرمایه کمتر و در مقابل نیروی کار بیشترمی باشیم. همچنین تولید اینگونه محصولات نیازمند فن آوری پیشرفته و پیچیده نبوده بنابراین سرمایه گذاران در تولید اینگونه محصولات نیازمند آموزشهای پرهزینه نمی باشد.

از این مقاله در تدویت تحقیق ، مقاله و پایان نامه می توان بهره جست.

برای دریافت فایل از قسمت خرید آنرا دانلود نمایید.

۱۲۳projeh حامی دانش جویان و محققین.

۱۴صفحه

همچنین میتوانید سفارش پروژه دانشجویی ذیل را به ما بسپارید. ما با داشتن مجریان متخصص در رشته های گوناگون زمینه کمک به شما را فراهم نمودیم. برای اطلاعات بیشتر بر روی همان کلمات کلیک نمایید.
سفارش پروژه شامل :

سفارش انجام پروپوزال

سفارش پایان نامه مدیریت

سفارش انجام تخصصی پاورپوینت

سفارش انجام تحقیق دانشجویی در کلیه رشته ها

استخراج داده و اطلاعات شرکت ها از سازمان بورس

سفارش انجام تحلیل آماری لیزرل

سفارش انجام تحلیل آماری spss

سفارش انجام مقاله دانشجویی

سفارش و چاپ مقالات

انجام پروژه متلب و دیگر تحلیل های آماری از قبیل آموس(amos), ایویوز و برون سپاری پروژه های دانشجویی دیگر از قبیل ترجمه انگلیسی و فارسی .

۱۲۳پروژه


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت