ترجمه مقاله Intellectual capital and its effect on financial performance of banks: Evidence from Saudi Arabia

  • ۰
ترجمه مقاله بیس 2014

ترجمه مقاله Intellectual capital and its effect on financial performance of banks: Evidence from Saudi Arabia

ترجمه مقاله : Intellectual capital and its effect on financial performance of banks
Evidence from Saudi Arabia

تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی

این ترجمه هم اکنون به صورت فایل word برای شما دانشجویان عزیز آماده می باشد و می توانید پس از پرداخت آنرا دانلود نمایید.

یک دو سه پروژه حامی شما دانش جویان و محققین گرامی.

با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت