فرآیند برنامه ریزی استراتژی

  • ۰
75541032-300x150

فرآیند برنامه ریزی استراتژی

پاورپوینت

فرآیند برنامه ریزی استراتژی

 

تعریف استراتژدی :

استراتژدی بیشتر بر مسائل و مشکلات سازمان ، جایگزین ها ، سود آوری و اعتبار سازمان تمرکز دارد. تعریف برنامه ریزی استراتژدی : عبارت است از تهیه برنامه ی متناسب با قابلیت های درونی و با شرایط ویژه مخیطی و ارزیابی وضع موجود و پیش بینی نقطه ی تعادل در سازمان

خصوصیات برنامه ریزی استراتژی:

سیستم باز است و همان طور که جامعه تغییر می کند سازمان نیز باید تغییر کند و فرآیند برنامه ریزی استراتژی ، تعیین وضعیت محیط خارجی و آموزش کارکنان و جامعه است. این برنامه ریزی توسط گروه کوچکی از برنامه ریزان صورت می گیردو تاکید آن روی تغییرات برون سازمانی ،ارزشهای سازمان و اقدامات پیشگامانه است.وسوال می کند چه تصمیماتی بر اساس درک موقعیت چند سال آینده متناسب با وضعیت حال اتخاذ می گردد.

این بحث با هدف تعیین چشم انداز ، ماموریت و اهداف آغاز می شود سپس از طریق استراتژدی سیستم های اطلاعاتی مطرح می شود این اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد و در مرحله آخر استراتژدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) که به چگونگی همسو سازی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی سازمان با فناوری های جدید پردازد.

از این پاورپوینت میتوانید در ارایه کلاسی و تدوین مقالات استفاده نمایید.

یک دو سه پروزه حامی دانشجویان و محققین گرامی.

با ما همراه باشید.

۱۶ اسلاید.

همچنین میتوانید سفارش پروژه های دانشجویی ذیل را به ما بسپارید. ما با داشتن مجریان متخصص در رشته های گوناگون زمینه کمک به شما را فراهم نمودیم. برای اطلاعات بیشتر بر روی همان کلمات کلیک نمایید.
سفارش پروژه شامل :

سفارش انجام تحلیل آماری لیزرل

سفارش انجام تحلیل آماری spss

سفارش انجام مقاله دانشجویی

سفارش و چاپ مقالات

سفارش انجام پروپوزال

سفارش پایان نامه مدیریت

سفارش انجام تخصصی پاورپوینت

سفارش انجام تحقیق دانشجویی در کلیه رشته ها

استخراج داده و اطلاعات شرکت ها از سازمان بورس

انجام پروژه متلب و دیگر تحلیل های آماری از قبیل آموس(amos), ایویوز و برون سپاری پروژه های دانشجویی دیگر از قبیل ترجمه انگلیسی و فارسی .

۱۲۳پروژه


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت