مدل غیرخطی مساله مکان یابی تخصیص احتمالی چند وسیله ای چند محصولی و یک روش حل ابتکاری

  • ۰
مقاله زیرساخت ها و الزامات فرهنگی اقتصادی اجنماعی برای سیاستگذاری علم و فناوری

مدل غیرخطی مساله مکان یابی تخصیص احتمالی چند وسیله ای چند محصولی و یک روش حل ابتکاری

75541032-300x150

مدل غیرخطی مساله مکان یابی تخصیص احتمالی چند وسیله ای چند محصولی و یک روش حل ابتکاری 

چكيده
در اين مقاله، یک برنامه ریزی ریاضی غیرخطی برای مساله مکان یابی تخصیص چندمحصولی چند وسیله ای با ظرفیت محدود در حضور مشتریانی که بطور احتمالی در یک صفحه متعامد قرار دارند ارائه شده است. مکان مشتریان از توزیع احتمال نرمال دومتغیره پیروی می کند و تسهیلات جدید دارای محدودیت ظرفیت برای هر محصول می باشند. هدف این مساله عبارتست از یافتن نقطه بهینه برای استقرار تسهیلات جدید و تخصیص مقدار بهینه هر محصول که باید از هر یک از تسهیلات به مشتریان انتقال یابد. بمنظور مدلسازی این مساله فاصله انتظاری بین تسهیلات و مشتریان احتمالی به دو روش دقیق و تقریبی محاسبه می شود. برای حل این مساله یک الگوریتم ابتکاری مکان یابی تخصیص بر اساس تابع فاصله انتظاری ارائه می شود. این الگوریتم مساله اصلی را به دو زیرمساله فرعی تقسیم می کند و تاجایی که بهبودی در جواب مساله حاصل نشود الگوریتم تکرار می شود. سپس یک مثال عددی با نتایج حل آن نمایش داده می شود.در مسئله مکان یابی اولین بار توسط آلفرد وبر [1]در سال 1909معرفی شد. مسئله مکان یابی تخصیص اولین با توسط کوپر [2] در سال 1963 برای مدلی با دو تسهیل جدید و هفت تسهیل موجود  معرفی و حل شد. در ادامه یک روش ابتکاری برای این مسئله توسعه داد و حل نمود. ظرفیت تسهیلات که مسئولیت خدمت رسانی را بر عهده دارند در اغلب موارد محدود است که این محدودیت می تواند ناشی از محدودیت فضا، محدودیت نیروی انسانی و غیره باشد.

این مقاله برای تدوین پایان نامه و پروپزال و کنفرانس و سمینار مرجع مناسبی می باشد و برای ارایه کلاسی اماده است.این مقاله در قالب فایل ورد می باشد.

یک دو سه پروژه حامی دانشجویان و محققین

با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت