مقاله سيستم و مكتب سيستمي

  • ۰
مقاله نقد و بررسی نظریه سیستم ها در مدیریت

مقاله سيستم و مكتب سيستمي

75541032-300x150

 مقاله سيستم و مكتب سيستمي

چکیده
پیشرفت تدریجی تمدن های انسانی در نقاط مختلف جهان بتدریج موجب پیچیده تر شدن روابط انسان ها شده،سازمانهای انسانی را شکل می دهد که اداره امور آنها مستلزم اندیشه و تلاش بیش تری است.
جنگ دوم جهانی تجارب تازه ای را در مدیریتجبهه ها می آزماید.بهره گیری از علم ریاضی و دیگر علوم در جبهه،فصل تازه ای را در مدیریت سازمان ها می گشاید و در دهه 1950 مکتب تازه ای در مدیریت ظهور می کند که مجموعه نگر است.در اداره امور سازمان ها نه تنها بعد فیزیکی و مادی انسان و نه تنها بعد احساسی و روانی وی،بلکه هردو را با هم در نظر می گیرد و هردو را در مدیریت امور و بهره وری موثر می داند.به علاوه تاثیر عوامل بسیار دیگری را در امور سازمان مورد توجه قرار می دهد و سازمان را پدیده مجمو عه ای می نگرد که هریک از اعضا و اجزای آن نقشی ایفا می کنند و این نقش در فعالیت سایر اعضا و کل سازمان تاثیر می گذارد.
هدف این نوشته پرداختن به این نگرش است،نگرش کل نگر یا سیستمی.در این نوشته که با عنوان مکتب و تفکر سیستمی عرضه می شود امید است که مورد توجه قرار گیرد.

از این مقاله میتوانید در تکمیل پایان نامه و پروپزال و همچنین به عنوان کنفرانس و مقاله کلاسی و پاورپوینت نیز استفاده نمایید.
یک دو سه پروژه حامی دانش جویان و محققین گرامی.
با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت