مقاله شناسایی و تعیین شیوه ها و ابزارهای نوین مدیریت هزینه و تاثیر آنها بر بهره وری پروژه های فناوری اطلاعات

  • ۰
مقاله شناسایی و تعیین شیوه ها و ابزارهای نوین مدیریت هزینه و تاثیر آنها بر بهره وری پروژه های فناوری اطلاعات

مقاله شناسایی و تعیین شیوه ها و ابزارهای نوین مدیریت هزینه و تاثیر آنها بر بهره وری پروژه های فناوری اطلاعات

 75541032-300x150

شناسایی و تعیین شیوه ها و ابزارهای نوین مدیریت هزینه و تاثیر آنها بر بهره وری پروژه های فناوری اطلاعات

چکیده
امروزه سازمان ها برای بقا در بازار بسیار رقابتی تلاش می کنند تا حداکثر ارزش را با حداقل هزینه برای مشتریان خود فراهم سازند. این شرایط موقعیتی دوگانه به وجود آورده است زیرا از یک سو سازمان به منظور حفظ و افزایش سهم خود در بازار به دنبال ایجاد حداکثر ارزش برای مشتریان می باشد و از طرفی به منظور ایجاد حداکثر انتفاع به دنبال کاهش هزینه هاست. درآمد یک سازمان از تفاضل فروش منهای هزینه حاصل می شود؛ و فروش نیز از حاصل ضرب مقدار در قیمت واحد کالا حاصل می گردد که در یک بازار رقابتی سالم امکان افزایش درآمد با استفاده از افزایش قیمت کالا مقدور نمی باشد چرا که سهم کالا یا خدمات از بازار کاهش خواهد یافت (مقدار کالا یا خدمات کمتر) لذا برای این منظور یکی از راههای متداول کاهش هزینه تولید وخدمات می باشد.
در چنین شرایطی استفاده از مدیریت هزینه می تواند راهکاری اثربخش باشد. بدین مفهوم که با اجتناب از اسراف و هزینه های زائد وغیر ضروری و مصرف بهینه از انرژی و مواد هزینه های تولید کالا یا خدمات را مدیریت نمود. مدیریت هزینه یک سیستم برنامه ریزی و کنترل هزینه هاست که روش های متفاوتی برای ایجاد آن وجود دارد. هر سازمانی با توجه به شرایط خود باید روش مناسب تر را انخاب کند. امروزه، سرمايه گذاري در حوزه فناوري اطلاعات يكي از موضوعهاي مطرح در تمامي سازمانهاست. در بسياري موارد، سرمايه گذاري در اين حوزه موجب صرفه جويي فراواني در هزينه شده است. لذا در مقاله حاضر، پس از مطالعه تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه سیستم مدیریت هزینه نوین و روش های آن، معیارهای اساسی و مشترک هر یک از روش ها…

از این مقاله میتوانید در تکمیل پایان نامه و پروپزال و همچنین به عنوان کنفرانس و مقاله کلاسی و پاورپوینت نیز استفاده نمایید.
یک دو سه پروژه حامی دانش جویان و محققین گرامی.
با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت