مقاله ماهیت و منشا مزیت رقابتی

  • ۰
مقاله ماهیت و منشا مزیت رقابتی

مقاله ماهیت و منشا مزیت رقابتی

75541032-300x150

ماهیت و منشا مزیت رقابتی

چکیده
در چشم انداز قرن ۲۱، بنگاه ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متاثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب این چشم انداز جدید، بنگاه ها برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند. به ویژه، بنگاه ها باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند و اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی ها از رقابت است. این مقاله تلاش دارد ضمن تبیین مفهوم مزیت رقابتی به ارائه تئوری های مزیت رقابتی بپردازد. مشخصا سه تئوری عمده درباره ی مزیت رقابتی وجود دارد : تئوری سازمان صنعتی، تئوری منبع مدار و تئوری شومیترین. روش سازمان صنعتی بر رفتارهای یک صنعت جذاب، دیدگاه منبع مدار روی گروه منابع جذاب و رفتار آنها، و تئوری شومیترین بر وجود عدم اطمینان و لزوم نوآوری پیوسته به کمک بنگاه متمرکز شده اند. بدین ترتیب، هر یک از این تئوری ها دارای ویژگی ها و شرایط خاص خود هستند. به هر حال، کاستی های تئوری های مزیت رقابتی سبب جهت گیری های جدید شده است، به طوری که در حال حاضر، تئوری های مزیت رقابتی به ترکیب دیدگاه ها و توجه به هر دو عنصر درونی و بیرونی برای موفقیت بنگاه تاکید می کنند. نتایج مقاله ی حاضر برای تمایز میان مفاهیم مزیّت نسبی، مطلق و رقابتی، و هم چنین بررسی نظری مزیّت رقابتی دارای اهمیت است….
در چشم انداز قرن ۲۱، بنگاه ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متاثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب این چشم انداز جدید، بنگاه ها برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند. به ویژه، بنگاه ها باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند و اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی ها از رقابت است. این مقاله تلاش دارد ضمن تبیین مفهوم مزیت رقابتی به ارائه تئوری های مزیت رقابتی بپردازد. مشخصا سه تئوری عمده درباره ی مزیت رقابتی وجود دارد : تئوری سازمان صنعتی، تئوری منبع مدار و تئوری شومیترین. روش سازمان صنعتی بر رفتارهای یک صنعت جذاب، دیدگاه منبع مدار روی گروه منابع جذاب و رفتار آنها، و تئوری شومیترین بر وجود عدم اطمینان و لزوم نوآوری پیوسته به کمک بنگاه متمرکز شده اند. بدین ترتیب، هر یک از این تئوری ها دارای ویژگی ها و شرایط خاص خود هستند. به هر حال، کاستی های تئوری های مزیت رقابتی سبب جهت گیری های جدید شده است، به طوری که در حال حاضر، تئوری های مزیت رقابتی به ترکیب دیدگاه ها و توجه به هر دو عنصر درونی و بیرونی برای موفقیت بنگاه تاکید می کنند. نتایج مقاله ی حاضر برای تمایز میان مفاهیم مزیّت نسبی، مطلق و رقابتی، و هم چنین بررسی نظری مزیّت رقابتی دارای اهمیت است.

همچنین شما میتوانید سفارش پروژه های دانشجویی ذیل را به ما بسپارید. ما با داشتن مجریان متخصص در رشته های گوناگون زمینه کمک به شما را فراهم نمودیم. برای اطلاعات بیشتر بر روی همان کلمات کلیک نمایید.
سفارش پروژه شامل :

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد

سفارش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پاورپوینت تخصصی

انجام تحقیقات دانشجویی در کلیه رشته ها

استخراج داده های آماری از سازمان بورس و یا استخراج اطلاعات واقعی شرکت ها از سازمان بورس

انجام تحلیل آماری فصل ۴ پایان نامه

تحلیل آماری spss

سفارش انجام مقالات دانشجویی

سفارش و چاپ مقالات

سفارش انجام پروژه متلب و دیگر تحلیل های آماری آموس(amos), ایویوز و انجام پروژه دانشجویی دیگر.

از این مقاله می توانید در تکمیل پاین نامه و چاپ در ژورنال ها و حتی ارایه کلاسی، سمینار و تدوین پاور پوینت نیز استفاده نمایید.

یک دو سه پروژه حامی دانشجویان و محققین گرامی.

با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت