مقاله مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بیمه

  • ۰
مقاله زیرساخت ها و الزامات فرهنگی اقتصادی اجنماعی برای سیاستگذاری علم و فناوری

مقاله مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بیمه

75541032-300x150

 مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بیمه

چکیده
با توجه به اینکه صنعت بیمه ایران به تازگی در مسیر آزاد سازی و خصوصی سازی قرار گرفته است، ایجاب می کند که شرکت های بیمه جهت حفظ خود و از دست ندادن سهم بازار در راه اتخاذ برنامه های راهبردی و راهبرد بازار یابی مناسب گام بردارند. مقاله پیش رو، امکلان اولویت بندی سرمایه گذاری در تعیین سبد زیر شاخه های بیمه عمر را برای شرکت بیمه فراهم آورده است و راه را برای تخصیص منابع کافی را برای ان حوزه هایی آماده می سازد که اولویت برتر دارند. در دهه های اخیر با دستیابی به تجهیزات محاسباتی و سیستمهای تصمیمگیری توانمند، امکان انتخاب دقیقتر گزینه ها، تحلیل مشخصه های کمی و کیفی موثر و بررسی اثرات متقابل آنها بر هم فراهم شده است. امروزه با شدت گرفتن مباحث مربوط به تصمیمگیریهای چند معیاره و از طرفی دیگر، گرایش روز افزون به سمت علوم میان رشته ها و استفاده از نظریات گروهها و تخصصهای مختلف در حل مسائل پیچیده، لزوم توجه به تکنیکهای تحلیل تصمیم گیری و بهره گیری از آنها در حل مسائل پیچیده موجود در زمینه بیمه و از جمله مدیریت و هدایت پایدار پروژه های بیمه ای و صنعت بیمه از اهمیت بالایی برخوردار گردیده و به نظر میرسد کلید بسیاری از مشکلات در حل مسائل مربوط به بازاریابی،فروش و عقد باشد. فرآیند ارزیابی و انتخاب راهحلها، روشها و گزینه های مناسب در پروژههای بیمه ای ، به دلیل دخالت گروههای مختلف تصمیمگیر و همچنین وجود روابط متقابل میان بیمه، فناوری و محیط پیرامونیشان فرآیندی است پیچیده و نیاز به بررسی نظریات متفاوت و گاهاً متضاد صاحب نظران، در نظر گرفتن عوامل معتدد و پیچیده کمی و کیفی و بررسی روابط متقابل میان آنها دارد. لذا، به جهت میان رشته بودن بیمه، اکثر پروژههای بازاریابی تحت تأثیر نظریات متخصصین و عوامل کمی و کیفی مختلف قرار دارند، که عموماً این عوامل با یکدیگر در تعارض هستند. اشتباه و عدم دقت در تصمیم سازی مستلزم پرداخت هزینه خطا و بعضاً جبران ناپذیر است. برای پیشگیری از خطا در تصمیم سازی و پرداخت هزینه های گزاف آن، نیاز به استفاده از تکنیکهای قوی در این زمینه میباشد. از اینرو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی تکنیکهای مختلف، دسته بندی و در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی موثر و روششناسی انواع تکنیکهای تحلیل تصمیمگیری چند معیاره به منظور بررسی و مدیریت پایدار پروژههای بیمه ای و باز بکارگیری سازگار تصمیمات جدید معرفی میگردد….

همچنین شما میتوانید سفارش پروژه های دانشجویی ذیل را به ما بسپارید. ما با داشتن مجریان متخصص در رشته های گوناگون زمینه کمک به شما را فراهم نمودیم. برای اطلاعات بیشتر بر روی همان کلمات کلیک نمایید.
سفارش پروژه شامل :

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد

سفارش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پاورپوینت تخصصی

انجام تحقیقات دانشجویی در کلیه رشته ها

استخراج داده های آماری از سازمان بورس و یا استخراج اطلاعات واقعی شرکت ها از سازمان بورس

انجام تحلیل آماری فصل ۴ پایان نامه

تحلیل آماری spss

سفارش انجام مقالات دانشجویی

سفارش و چاپ مقالات

سفارش انجام پروژه متلب و دیگر تحلیل های آماری آموس(amos), ایویوز و انجام پروژه دانشجویی دیگر.

یک دو سه پروژه حامی دانشجویان و محققین.

با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت