مقاله نقد و بررسی نظریه سیستم ها در مدیریت

  • ۰
مقاله نقد و بررسی نظریه سیستم ها در مدیریت

مقاله نقد و بررسی نظریه سیستم ها در مدیریت

75541032-300x150

مقاله نقد و بررسی نظریه سیستم ها در مدیریت

نقد و بررسی نظریه سیستم ها در مدیریت

چکیده

واژه “System” در لغت به‌معنای دستگاه، سیستم، نظام، قاعده، دستگاه حکومت و … می‌باشد. سیستم مجموعه‌ای از اجزا و روابط میان ‌آن‌هاست که توسط ویژگی‌های معین، به هم وابسته یا مرتبط می‌شوند و این اجزا با محیط ‌شان یک کل را تشکیل می‌دهند مانند یک کارخانه یا بدن انسان. این اجزاء در راه تحقق یک هدف حرکت می‌کنند و یکدیگر را در جهت تحقق این هدف کامل می‌نمایند. البته در فارسی معمولا از واژه نظام به‌عنوان معادل سیستم استفاده می‌شود.
نظریه سیستم‌ها به‌عنوان نوعی روش‌شناسی علمی و نگرش به جهان می‌باشد که بر پایه به‌کارگیری رویکرد سیستمی انجام می‌گیرد. لذا لازم است تا مراحل مختلف روش‌شناسی علمی که منجر به ظهور تفکر سیستمی شده مورد بررسی قرار گیرد تا به فهم دقیق‌تر نظریه سیستم‌ها نایل شد.
کلمات کلیدی :
سیستم : هر سیستمی را می توان به صورت فرایندی واقعی مشتمل بر وارده، عملیات، صادره و بازخورد واقع در یک محیط پویا و بسرعت در حال تغییر تعریف کرد (استفن،ص91،ف3).
الگوی سیستمی: یک فرایند A، B، C،D و E و نگرش پنج فاز مدیریت استراتژیک را بکار میگیرد. فاز A تمرکز بر محصول که آغاز کار است، فاز B برقراری سیستم بازخورد قابل اندازه گیری برای سنجش پیشرفت،فاز C تعیین کننده موقعیت حال،فاز D تعیین کننده چگونگی رسیدن به هدف و فاز E نشان دهنده یک محیط بسرعت در حال تغییر است (استفن،ص91،ف4).
مکتب سیستمی : دیدگاهی است که از زیست شناسی وارد علوم اجتماعی شده و از آنجا که گفته شد وارد مدیریت شده.این دیدگاه یک دیدگاه فرایندی است و در عین حال یک روش برای تجزیه و تحلیل و بررسی می باشد.

از این مقاله میتوانید در تکمیل پایان نامه و پروپزال و همچنین به عنوان کنفرانس و مقاله کلاسی و پاورپوینت نیز استفاده نمایید.
یک دو سه پروژه حامی دانش جویان و محققین گرامی.
با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت