کسب وکار الکترونیکی

  • ۰
75541032-300x150

کسب وکار الکترونیکی

پاورپوینت

کسب وکار الکترونیکی

 

ایجاد و توسعه استراتژی کسب و کار الکترونیکی نیازمند پیوستگی بسیاری از خط مشی های موجود در این حوزه از جمله توسعه استراتژی سیستم های اطلاعاتی است. همچنین می بایست روش های سنتی ایجاد استراتژی و برخی تکنیک های نوآورانه در ایجاد مزیت رقابتی مورد توجه قرار بگیرند. شاید مشکل ترین بخش ایجاد استراتژی همین تکنیک های نوآورانه باشد.
همواره باید این نکته را در نظر داشت که کسب و کار الکترونیکی چیزی فراتر از یک فناوری است و برای آنکه یک سازمان در عرصه کسب و کار و رقابت موفق باشد، باید استراتژی کسب و کار الکترونیکی با استراتژی تجاری سازمان هماهنگ باشد.
۱) بهبود فرآیندهای تجاری

۲) ارتقای نوآروری
۳) ارتباط بهتر با عرضه کننده و مشتری

 استراتژی کسب و کار الکترونیکی
استراتژی، جهت گیری های آینده و در نهایت فعالیت هایی که یک سازمان یا بخشی از یک سازمان در آینده انجام خواهد داد را شامل می شود. جانسون و اسکولز(۱۹۹۹) ، استراتژی سازمان را اینگونه تعریف کرده اند که استراتژی سازمان جهت گیری و دیدگاه سازمان در بلند مدت است که با شکل دهی منابع موجود خود و از درون محیطی نسبتاً کارا و قابل تغییر، نیازهای بازار را تأمین نموده و انتظارات ذی نفعان را برآورده می نماید تا به این صورت برای سازمان مزیت کسب نماید.
جانسون و اسکولز(۱۹۹۹)، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سازمان ها و به ویژه سازمان های بزرگ دارای سطوح متفاوتی از استراتژی هستند. این مسأله در شکل ۴۹ نشان داده شده است.

از این پاورپوینت میتوانید برای ارایه کلاسی و نگارش مقالات استفاده نمایید.

یک دو سه پروژه حامی دانشجویان و محققین گرامی.

با ما همراه باشید.

۳۶ اسلاید.

همچنین میتوانید سفارش پروژه دانشجویی ذیل را به ما بسپارید. ما با داشتن مجریان متخصص در رشته های گوناگون زمینه کمک به شما را فراهم نمودیم. برای اطلاعات بیشتر بر روی همان کلمات کلیک نمایید.
سفارش پروژه شامل :

سفارش انجام تحلیل آماری لیزرل

سفارش انجام تحلیل آماری spss

سفارش انجام مقاله دانشجویی

سفارش و چاپ مقالات

سفارش انجام پروپوزال

سفارش پایان نامه مدیریت

سفارش انجام تخصصی پاورپوینت

سفارش انجام تحقیق دانشجویی در کلیه رشته ها

استخراج داده و اطلاعات شرکت ها از سازمان بورس

انجام پروژه متلب و دیگر تحلیل های آماری از قبیل آموس(amos), ایویوز و برون سپاری پروژه های دانشجویی دیگر از قبیل ترجمه انگلیسی و فارسی .

۱۲۳پروژه


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت