گزارش کار اماده عمران-ساختمان

  • ۰
مقاله رابطه دانشگاه با سیاستگذاری علم و فناوری مثل تولید علم و فناوری شرکت های
دانش بنیان رابطه صنعت و دانشگاه

گزارش کار اماده عمران-ساختمان

75541032-300x150

گزارش کار اماده عمران-ساختمان

مقدمه
مهندسی عمران یکی از قدیمی ترین رشته مهندسی است این رشته از زمان رومیان قدیم مرسوم بوده است و بیشتر بر مسایل نظامی راه ها، ساختار اهرام و غیره مربوط می شده است. با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی، عمران به شاخه های متعددی تقسیم شده است مانند : مهندسی عمران، نقشه برداری، عمران آب، عمران ساختمان، عمران روستائی، عمران زیرسازی راه، عمران بهره برداری از سد و شبکه، عمران ساختمانهای آبی و غیره …
اگر بخواهیم تعریف کلی از عمران داشته باشیم می توان گفت: (هنر جهت دادن به منابع عظیم نیروی موجود در طبیعت برای استفاده و آسایش بشر می باشد).در سال های اخیر این نکته بیشتر درک شده است که استفاده از آن منجر به سوء استفاده نشود و آسایش بشر به معنی بهره مندی قسمتی از جامعه از مواهب به هزینه دیگران و بهای عدم آسایش آنان چه در حال حاضر و چه در آینده نباشد در اجرای این وظیفه برای جامعه مهندسی به فعالیت های عمرانی می پردازد و ماهیت خلاق این کار را از دانش روز متمایز می کند.

بعداز دانلود این گزارش کار میتوانید با قرار دادن مشخصات خود درون فایل آنرا به استاد خود ارایه نمایید و نمره کامل را اخز نمایید.

یک دو سه پروژه حامی دانشجویان.

با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت