مقاله کارآفرینی

  • ۰
کارآفرینی

مقاله کارآفرینی

75541032-300x150

 مقاله کارآفرینی

چکیده:
کارآفرینی، واژه ای است نو که از معنی کلمه اش نمی توان به مفهوم واقعی آن پی برد. دانشگاه کارآفرین به مفهوم کنش کارآفرینانه در ساختارها و دیدگاه های یک دانشگاه است. ویژگی اساسی دانشگاه کارآفرین، جنبه های اقتصادی، کارآیی و رقابت پذیری آن نسبت به سایر مدل های دانشگاهی است. با بروز تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش توسعه اقتصادی، دانشگاه کارآفرین علاوه بر آموزش و پژوهش، عامل تحقق نوآوری فناورانه به ویژه در فضای فناوری های پیشرفته می گردد و از این طریق پایه های نظام ملی نوآوری مستحکم و زمینه برای تحقق توسعه مبتنی بر دانایی فرآهم می شود.
مقاله حاضر با بررسی در زمینه های پیدایش دانشگاه کارآفرین، مفهوم آن و نیز عوامل مؤثر در تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین در صدد است درک و شناخت بیشتری را از این پدیده به دست دهد.مقاله نشان داد که تحولات اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نیز تحولات درونی دانشگاه ها در دهه های اخیر در پیدایش دانشگاه کارآفرین مؤثر بوده اند همچنین مقاله نشان داد در مسیر تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین لازم است آنها در ابعاد ساختاری، مدیریتی و فرهنگی خود را متحول ساخته و با گسترش زیرساخت های مورد نیاز زمینه را برای ایفای کارکردهای جدیدتر فراهم سازند.

همچنین شما میتوانید سفارش پروژه های دانشجویی ذیل را به ما بسپارید. ما با داشتن مجریان متخصص در رشته های گوناگون زمینه کمک به شما را فراهم نمودیم. برای اطلاعات بیشتر بر روی همان کلمات کلیک نمایید.
سفارش پروژه شامل :

انجام پروپوزال حسابداری

سفارش انجام پایان نامه حسابداری

سفارش انجام پاورپوینت

انجام تحقیقات دانشجویی در کلیه رشته ها

استخراج داده های آماری از سازمان بورس و یا استخراج اطلاعات واقعی شرکت ها از سازمان بورس

تحلیل آماری لیزرل

تحلیل آماری spss

نگارش مقالات دانشجویی

سفارش و چاپ مقالات

سفارش انجام پروژه متلب و دیگر تحلیل های آماری آموس(amos), ایویوز و انجام پروژه های دانشجویی دیگر.

این مقاله در جهت پرورش ذهن برای کارآفرینی بسیار مفید است و دریچه ای تازه به دنیای فعالیت اقتصادی می باشد.

ازین مقاله برای تدوین پایان نامه پروپزال و پاورپوینت نیز می توان استفاده نمود.

اماده جهت ارایه کلاسی و سمینار جهت اخذ نمره کلاسی.

یک دو سه پروژه حامی شما دانش جویان گرامی.

با ما همراه باشید.

 


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت